Jorian Bossema - BIG NR 09910753002

Het team

Jorian Bossema heeft door haar meer dan 15 jaar ervaring als tandarts een duidelijke visie op wat er nodig is om kwalitatief goede mondzorg te leveren.

Jorian Bossema - BIG NR 09910753002

Werkwijze

Bij ons draait het om goede en blijvende oplossingen voor elk gebit. Tijdens de intake horen we graag uw tandheelkundige wensen. Met een grondig mondonderzoek en (eventueel) nieuwe röntgenfoto’s, leggen we de gebitssituatie van dat moment vast. Vervolgens maken en bespreken we een plan op maat met, zo nodig, verdere behandelingen. Om de mond gezond te houden is de nazorg door twee keer per jaar een periodieke controle, met aandacht voor mondverzorging.

Huisregels

Afspraak
Behandelingen zijn alleen op afspraak. Afspraken kunnen aan de balie worden gemaakt of telefonisch.

Afspraak wijzigen of annuleren
Wilt u een afspraak wijzigen of annuleren, doet u dit minstens 24 uur van tevoren om kosten te voorkomen. Wanneer u een afspraak heeft op maandag, dan dient u deze uiterlijk voor vrijdag 12.00 uur te annuleren of te verzetten.
Wanneer u niet op tijd annuleert, niet op uw afspraak verschijnt, of zodanig te laat komt dat behandeling niet meer mogelijk is, dan kunnen wij de verloren tijd bij u in rekening brengen.

(Pijn)klachten
In geval van een ernstige (pijn)klacht vragen wij u vóór 10.00 uur te bellen. Wij proberen u dan nog dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dat niet garanderen.
Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de Tandartsspoedpraktijk Groningen via telefoonnummer 0900 – 8602 (€0,90 per gesprek).

Vragenlijst met betrekking tot u gezondheid en medicijngebruik
Voor uw eerste bezoek vragen wij u een vragenlijst over uw gezondheid en eventueel medicijngebruik in te vullen. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen, omdat dit van invloed kan zijn op uw tandheelkundige behandeling. Mochten er wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatiegebruik zijn, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent na ieder bezoek dat u aan ons brengt. Wanneer u opmerkingen, tips, mededelingen of klachten hebt, dan horen we dit graag!

Klacht?
STAP 1: Ga in gesprek met uw tandarts of de praktijk
Bent u niet tevreden over de behandelaar, aanpak, communicatie of rekening van uw behandelaar of de praktijk? Dan horen wij dat graag van u, vaak lost dat al veel op. De tandarts kan zich zo verbeteren en we hopen samen met u te komen tot een uitkomst naar ieders tevredenheid.

STAP 2: TIP
Mocht dit onvoldoende voor u zijn, dan kunt u zich richten tot het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. De TIP-medewerker kan ook met u meedenken hoe u het beste in gesprek kan gaan met uw tandarts.
(TIP, tel: 0900 – 20 25 012, € 0,15 per minuut)

STAP 3: KNMT klachtenservice
Blijft uw klacht, ondanks de informatie van het TIP bestaan, dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij het KNMT klachtenservice. Nadat u klachtbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtfunctionaris contact op met zowel u als uw tandarts. Indien uw klacht nog steeds niet kan worden opgelost met behulp van de klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Begroting
Als de kosten van een behandeling hoger uitvallen dan €250,-, krijgt u een van ons een begroting. Deze is gebaseerd op uw mondsituatie, tarief, techniekkosten of inkoopkosten. Wijzigingen hierin kunnen van invloed zijn op de hoogte van het bedrag.
Aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend.
De begroting is drie maanden geldig vanaf het moment van afgifte.

Rekening
De declaraties zijn gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de NZa. Zie https://www.mondzorgkosten.nl/tandartscodes.
De rekening dienen wij in bij uw zorgverzekeraar. Indien u geen verzekering heeft of niet alles wordt vergoed, dan ontvangt u een e-mail van de praktijk met de rekening voor het (resterende) bedrag van de behandeling. Voor vragen over uw vergoeding vragen wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Zorgt u voor tijdige betaling van de rekening? Bij te laat betalen worden er tevens incassokosten in rekening gebracht.

Roken, mobiel telefoneren, foto’s maken en eten is niet toegestaan in de wacht – en behandelkamers.
De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren dan ook om deze niet onbeheerd achter te laten.

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken dat zodat we goede zorg aan u kunnen verlenen. Dit doen we volgens de AVG, zie de privacyverklaring.
Wanneer uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, verzekering veranderen, dan dient u dit aan ons door te geven via mail of bij de balie.
Als uw gezondheidstoestand verandert, horen wij dit graag tijdens uw bezoek aan de behandelaar.